Żarnowo

 1. Wykonano plac zabaw.
 2. Wykonano nową nawierzchnie ulicy Podgórnej, przy stadionie do gruntów rolnych i częściowo na ul. Kościelnej
 3. Wykonano nowoczesne oświetlenie ledowe ulicy Podgórnej.
 4. Postawiono nowy słup ogłoszeniowy.
 5. Wykonano kanalizację na ul. Kościelnej.
 6. Wybudowano nowe chodniki przy ul. Kościelnej i Studenckiej.
 7. Ogrodzono cmentarz.
 8. Wykonano alejkę z polbruku na cmentarzu.
 9. Wykonano oznakowanie ulic.
 10. Wykonano nową nawierzchnię ul. Bocznej.
 11. Wykonano remont pomieszczeń remizy OSP m.in. wykonano nowe schody na poddasze oraz nową podłogę w garażu.
 12. Wykonano wiatę na drewno przy budynku OSP.
 13. Na stadionie wykonano dwie wiaty, plac z polbruku. krąg ogniskowy, grill.
 14. Wykonano wiatę rekreacyjną dla rowerzystów.
 15. Wykonano siłownię zewnętrzną.
 16. Wykonano ogrodzenie oraz trybuny sportowe na  stadionie piłkarskim.
 17. Przy budynku OSP wykonano wiatę jako miejsce odpoczynku dla rowerzystów.
 18. Zamontowano trybuny na stadionie.
 19. Wybudowano nową betonową nawierzchnie na ulicy Spokojnej.
 20. Wykonano remont drogi przy cmentarzu.
 21. Na budynku OSP wykonano fotowoltaikę oraz podłączono budynek do pompy ciepła.
 22. Na stadionie wykonano remont budynku klubowego.
 23. Wykonano system nawadniania płyty stadionowej.