Żarnowo

  1. Wykonano plac zabaw.
  2. Wykonano nową nawierzchnie ulicy Podgórnej, przy stadionie do gruntów rolnych i częściowo na ul. Kościelnej
  3. Wykonano nowoczesne oświetlenie ledowe ulicy Podgórnej.
  4. Postawiono nowy słup ogłoszeniowy.
  5. Wykonano kanalizację na ul. Kościelnej.
  6. Wybudowano nowe chodniki przy ul. Kościelnej i Studenckiej.
  7. Ogrodzono cmentarz.
  8. Wykonano alejkę z polbruku na cmentarzu.
  9. Wykonano oznakowanie ulic.
  10. Wykonano nową nawierzchnię ul. Bocznej.