Czarnocin

 1. Wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
 2. Wykonano plac zabaw.
 3. Zamontowano urządzenie do ćwiczeń fizycznych i stół do gry w tenisa stołowego na powietrzu.
 4. Wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
 5. Zakupiono nowy samochód strażacki marki Mercedes dla OSP.
 6. Wybudowano nowy garaż dla samochodu OSP.
 7. Wykonano ogrodzenie wraz z drogą dojazdową do remizy OSP.
 8. Wykonano remonty mieszkań komunalnych.
 9. Wyremontowano sieć kanalizacyjną.
 10. Wykonano nowe oświetlenie drogi prowadzącej do plaży.
 11. Wybudowano nową drogę do ośrodka „Gumiś”.
 12. Wykonano przy placu zabaw krąg ogniskowy i grill.
 13. Doprowadzono energię elektryczną do muszli koncertowej.
 14. Wybudowano slip do wodowania łodzi oraz czerpania wody do celów p.poż.
 15. Wykonano chodnik przez park.
 16. Wybudowano przy OSP wiatę rekreacyjną  wraz z częścią magazynową.