Stepniczka

 1. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
 2. Plac zabaw.
 3. Ogrodzenie boiska do gry w piłkę nożną.
 4. Chodnik przy ulicy Barnima.
 5. Wybudowano nową nawierzchnię ul. Pobożnego i do pensjonatu Pod Lasem oraz do zabudowań położonych na dz. Nr 109.
 6. Wykonano wodociąg i kanalizację do dz. Nr 109 i Nr 43.
 7. Wykonano miejsce odpoczynku dla rowerzystów w postaci wiaty.
 8. Wybudowano sanitarną sieć kanalizacyjną i wodociągową do działek budowlanych.
 9. Wybudowano  hybrydową uliczną lampę LED zasilaną energią słoneczną i wiatrową.
 10. Wykonano remont jednorodzinnego budynku mieszkalnego i  przeznaczono do zasiedlenia przez polską rodzinę repatriantów z Kazachstanu.
 11. Wykonano wiatę rekreacyjną dla rowerzystów.
 12. Wykonano elewację wraz z dociepleniem budynku komunalnego przy ul. Barnima.
 13. Wykonano nowe przepompownie ścieków komunalnych.
 14. Na placu zabaw zamontowano siłownię zewnętrzną.
 15. Wykonano wymianę urządzeń na placu zabaw.
 16. Wykonano wewnętrzną drogę z destruktu asfaltowego.