Bogusławie

 1. Wykonano plac zabaw.
 2. Wybudowano wiatę wraz ze stołami typu Bosman
 3. Ogrodzono plac zabaw.
 4. Wykonano nowe chodniki przy drodze wojewódzkiej i powiatowej oraz przy placu zabaw.
 5. Wykonano cztery nowe ulice dwie asfaltowe i z polbruku oraz dwie szutrowe.
 6. Wykonano nowoczesne oświetlenie ledowe przy ulicy wewnątrz osiedlowej i drodze wojewódzkiej.
 7. Dokonano rozbiórki inhofa.
 8. Wykonano kanalizację i wodociąg do działek budowlanych.
 9. Wykonano kanalizację i wodociąg do zabudowań nr 7 oraz do położonych w pobliżu działek budowlanych.
 10. Wykonano kanalizację i wodociąg od ulicy Polnej do zabudowań leśniczówki.
 11. Wybudowano wiatę przy ścieżce rowerowej.
 12. Wykonano nową nawierzchnię ulicy Dębowej.
 13. Wykonano oświetlenie chodnika w parku.
 14. Wykonano oznakowanie ulic.
 15. Zgodnie z życzeniem mieszkańców przeniesiono plac zabaw w inne  miejsce.
 16. Wymieniono urządzenia na placu zabaw.
 17. Wykonano modernizacje drogi rowerowej na trasie Bogusławie – Widzieńsko.