Łąka

 1. Wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
 2. Wykonano plac zabaw.
 3. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze wewnętrznej przy blokach wielorodzinnych nr 40 i 41.
 4. Wybudowano dwa bloki z 36 mieszkaniami socjalnymi.
 5. Wybudowano nową polbrukową nawierzchnię ul. Staropolskiej.
 6. Wybudowano nową drogę z polbruku do nowych bloków wielorodzinnych nr 42 i 43.
 7. Wykonano odwodnienie liniowe ul. Staropolskiej.
 8. Dokonano rozbiórki inhofa.
 9. Wybudowano przy placu zabaw wiatę wraz ze stołami typu Bosman, krąg ogniskowy i grill.
 10. Zamontowano przy placu zabaw urządzenia do ćwiczeń fizycznych na powietrzu.
 11. Wykonano remont pomieszczeń oraz ocieplenia ścian budynku punktu lekarskiego.
 12. Zmodernizowano stację uzdatniania wody poprzez wymianę zestawów hydroforowych.
 13. Wykonano kanalizację sanitarną.
 14. Wybudowano świetlicę wiejską z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną.
 15. Utworzono świetlice socjoterapeutyczną.
 16. Wykonano remont trafostacji przy stacji uzdatniania wody.
 17. Wykonano nową studnię na ujęciu wody.
 18. Wykonano kapitalny remont łącznie z modernizacją urządzeń stacji ujęcia wody.
 19. Wybudowano nową drogę z kostki brukowej do świetlicy w Łące.
 20. Wybudowano nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne do działek zabudowywanych zabudową mieszkaniową.