Łąka

 1. Wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
 2. Wykonano plac zabaw.
 3. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze wewnętrznej przy blokach wielorodzinnych nr 40 i 41.
 4. Wybudowano dwa bloki z 36 mieszkaniami socjalnymi.
 5. Wybudowano nową polbrukową nawierzchnię ul. Staropolskiej.
 6. Wybudowano nową drogę z polbruku do nowych bloków wielorodzinnych nr 42 i 43.
 7. Wykonano odwodnienie liniowe ul. Staropolskiej.
 8. Dokonano rozbiórki inhofa.
 9. Wybudowano przy placu zabaw wiatę wraz ze stołami typu Bosman, krąg ogniskowy i grill.
 10. Zamontowano przy placu zabaw urządzenia do ćwiczeń fizycznych na powietrzu.
 11. Wykonano remont pomieszczeń oraz ocieplenia ścian budynku punktu lekarskiego.
 12. Zmodernizowano stację uzdatniania wody poprzez wymianę zestawów hydroforowych.
 13. Wykonano kanalizację sanitarną.
 14. Wybudowano świetlicę wiejską z przeznaczeniem na świetlice socjoterapeutyczną.
 15. Wykonano remont trafostacji przy stacji uzdatniania wody.