Kopice

  1. Wykonano plac zabaw.
  2. Wykonano nowe nawierzchnie na pięciu ulicach.
  3. Wybudowano kanalizację i wodociąg do nowej przystani żeglarskiej i działek budowlanych.
  4. Wybudowano nową świetlicę wiejską.
  5. Wykonano boisko trawiaste do gry w piłkę siatkową, przy boisku zamontowano również tablice do gry w koszykówkę.
  6. Wykonano przy placu zabaw wiatę wraz z utwardzonym polbrukiem placem oraz stołami typu Bosman. Do wiaty doprowadzono energię elektryczną.
  7. Wykonano przepompownię ścieków oraz kanalizację sanitarną.
  8. Wybudowano ścieżkę edukacyjną „Promenada Słońca”, która prowadzi do Czarnocina.
  9. Wykonano nową nawierzchnię z płyt jumbo na drodze wewnętrznej.