Kopice

  1. Wykonano plac zabaw.
  2. Wykonano nowe nawierzchnie na pięciu ulicach.
  3. Wybudowano kanalizację i wodociąg do nowej przystani żeglarskiej i działek budowlanych.
  4. Wybudowano nową świetlicę wiejską.
  5. Wykonano boisko trawiaste do gry w piłkę siatkową, przy boisku zamontowano również tablice do gry w koszykówkę.
  6. Wykonano przy placu zabaw wiatę wraz z utwardzonym polbrukiem placem oraz stołami typu Bosman. Do wiaty doprowadzono energię elektryczną.
  7. Wykonano przepompownię ścieków oraz kanalizację sanitarną.