Stepnica

 1. Wybudowano 5 bloków z 105 mieszkaniami komunalnymi na nowym osiedlu wraz z drogami wewnętrznymi i placem zabaw.
 2. Pięć placów zabaw tj. na osiedlu Akacjowym, przy szkole podstawowej, przy przedszkolu, przy plaży i w parku.
 3. Nowe chodniki: przy ul. B. Krzywoustego, Wł. Sikorskiego i przy ulicach na osiedlu „Za kolejką” oraz na Os. Akacjowym.
 4. Nowe ulice: Rybacka, Młynarska, Dworcowa, Przemysława, Jagiellońska, Parkowa i Krótka, Śmiałego, Królowej Jadwigi, do Laguny i po byłym torowisku.
 5. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków GOK i OPS.
 6. Przystanie żeglarskie na kanale Młyńskim i przy porcie rybackim im. Kapitana Roberta Holgendorfa.
 7. Plaża w Stepnicy, na której wymieniono piasek i wyposażono ją w kosze plażowe, sprzęt plażowy i pływający, dwie przebieralnie, wykonano również ciągi spacerowe z ławeczkami i oświetleniem.
 8. Molo przy plaży, które w sumie ma 160 m. długości z możliwością cumowania jednostek sportowo-żeglarskich.
 9. Scena na tzw. dzikiej plaży wraz z utwardzonym placem przy scenie, kręgiem do palenia ogniska, alejką spacerową, oświetleniem i szafkami prądowymi do zasilania stoisk handlowych.
 10. Zmodernizowanie portu rybackiego polegające na wybudowaniu nowych boksów rybackich, slipu z wyciągarką, chłodni i placu manewrowego.
 11. Remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
 12. Postawiono dwa nowe słupy ogłoszeniowe.
 13. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Zdrowia, Gimnazjum i Ochotniczej Straży Pożarnej.
 14. Zakończono wykonanie monitoringu Stepnicy. Aktualnie w sumie w mieście funkcjonuje 17 kamer, które przekazują obraz monitorowanych miejsc do centrum znajdującego się u Komendanta Straży Miejskiej
 15. Adaptacja pomieszczeń odzyskanych po Spółce Gazowniczej przy ul. Portowej na dwa mieszkania komunalne.
 16. Dofinansowanie cykliczne  remontu zabytkowego kościoła.
 17. Remont portu przeładunkowego poprzez modernizację nabrzeży i budowę stanowiska do przyjmowania promów i załadunku towarów wielkogabarytowych oraz pogłębienie basenu portowego do 4,5 m.
 18. Wykonano ogrodzenie czołowe portu przeładunkowego.
 19. Na cmentarzu przygotowano nowy teren do pochówków oraz kolumbarium.
 20. Uzbrojono w niezbędne media działkę przeznaczoną pod budowę stacji paliw.
 21. Na plaży, Kanale Młyński i przy scenie na „dzikiej plaży” postawiono sanitariaty.
 22. Skatepark w parku.
 23. W budynku po byłej recepcji przy wejściu na plażę wykonano Gminny Punkt Informacji Turystycznej.
 24. Wybudowano w parku boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
 25. Na ulicach Wojska Polskiego, Krótkiej, Parkowej, Sobieskiego, Jagiełły, B. Chrobrego i Bolesława Śmiałego wykonano nowoczesne oświetlenie ledowe.
 26. Wyremontowano przystanek autobusowy i plac przy pomniku.
 27. Nowe parkingi: przy ZOZ VITA i ZOZ Ali-Dent, Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
 28. Adaptowano pomieszczenia po gabinetach stomatologicznym i ginekologicznym w budynku ZOZ VITA na dwa mieszkania komunalne.
 29. Zakupiono nowoczesną wielofunkcyjną maszynę do sprzątania ulic i koszenia trawy.
 30. Wybudowano i oddano do użytkowania halę widowiskowo-sportową wraz z miejscami parkingowymi.
 31. Wymieniono ogrodzenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum.
 32. Wymieniono sieć wodociągową na osiedlu „Za kolejką”.
 33. Ogrodzono Skatepark i częściowo port przeładunkowy.
 34. Zamontowano przy placu zabaw na plaży urządzenia do ćwiczeń fizycznych.
 35. Adaptowano pomieszczenia na strychu budynku urzędu gminy na archiwum i pomieszczenie biurowe.
 36. Wykonano remont pomieszczenia kaplicy, dachu  i założono nowe wrota wejściowe do kaplicy cmentarnej.
 37. Wyremontowano pomieszczenia budynku klubowego położono nową elewację z ociepleniem, postawiono wiatę, trybuny  oraz podwyższono ogrodzenie i zamontowano piłkochwyty.
 38. Rozbudowa falochronu w basenie rybackim.
 39. Remont klatki schodowej wejściowej do mieszkań komunalnych w budynku ZOZ VITA.
 40. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz  samochód cysternę o pojemności 12,5 tys. litrów dla OSP.
 41. Wylano nowa betonową posadzkę w garażach OSP w Stepnicy.
 42. Wykonano nową drogę łączącą ul. Mokrą z ul. Dworcową.
 43. Wybudowano na przystani żeglarskiej na Kanale Młyńskim instalację elektryczną wraz ze słupkami do jej poboru oraz słupkami do poboru wody przez żeglarzy.
 44. Wybudowano dwa bosmanaty na Przystani Żeglarskiej przy Kanale Młyńskim oraz Przystani im. Kapitana Roberta Hilgendorfa.
 45. Wybudowano drogę dojazdową do slipu na przystani żeglarskiej im. Kapitana Roberta Hilgendorfa. Zamontowano słupek do poboru wody.
 46. Wybudowano gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  /PSZOK/.
 47. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz wodociągowej wraz z przepompowniami ścieków przy ulicach Bolesława Śmiałego, Królowej Jadwigi, Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
 48. Wykonano z tłucznia i kruszywa łamanego nawierzchnie ulic Anny Jagiellonki i Bolesława Chrobrego w Stepnicy.
 49. Wykonano parking samochodowy przy Szkole Podstawowej w Stepnicy
 50. Wykonano grilla betonowego na terenie przystani żeglarskiej w porcie rybackim
 51. Wykonano prace remontowe na oczyszczalni ścieków w Stepnicy, zadaszono poletko osadowe. Wykonanie tych prac obniżyło koszty eksploatacyjne oczyszczalni oraz zapewniło jej bezawaryjne długoletnie dalsze funkcjonowanie.
 52. Wykonano na nawierzchni gruntowej nowe nawierzchnie z frezu asfaltowego ulic Anny Jagiellonki i Słonecznej w Stepnicy, szutrową komunalnej drogi gruntowej prowadzącej od ulicy Bolesława Krzywoustego w Stepnicy do nowo wybudowanych budynków przy ulicy Władysława Łokietka oraz  nową nawierzchnię ulicy Zygmunta Starego i Mieszka I w Stepnicy.
 53. Wykonano nowy chodnik wraz z przejściami dla pieszych pomiędzy ulicami Mokrą i Dworcową w Stepnicy.
 54. Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Portowej w Stepnicy
 55. Wymieniono wzdłuż ul. B. Krzywoustego lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy ledowe.
 56. Wybudowano dwie ledowe lampy hybrydowe przy Orliku i hali sportowej w Stepnicy.
 57. Rozbudowano Gminny Ośrodek Kultury poprzez powiększenie sali teatralnej, remont sanitariatów i wybudowanie nowego pomieszczenia administracyjnego.
 58. Modernizacje ścieżki rowerowej na trasie Stepnica – Widzieńsko poprzez nałożenie mineralnej wodoprzepuszczalnej warstwy ścieralnej naturalnie stabilizowanej typu Hanse Grand Robus.
 59. Linowe place zabaw przy Szkole Podstawowej w Stepnicy i na plaży w Stepnicy.
 60. Wytyczono i oznakowano 61 km szlaków rowerowych i 22,4 km szlaków pieszo-rowerowych.
 61. Wykonano w całej gminie nowe oznakowanie nazw ulic oraz obiektów.