Piaski Małe

  1. Wykonano nowy chodnik znajdujący się przy głównej ulicy prowadzącej przez wieś.
  2. Wykonano pomost pływający.
  3. Wykonano wiatę, stoły typu Bosman, krąg ogniskowy i grill.