Okręg nr 9: Marek Kleszcz

Mam 44 lat, wspaniałą żonę Barbarę i córkę Natalię. Posiadam wykształcenie średnie rolnicze. Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 30 ha, specjalizującego się w hodowli bydła mięsnego. Jestem członkiem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego .

Oprócz gospodarstwa rolnego prowadzę działalność pozarolniczą agrotechniczną i transportową.

Jestem radnym w ostatnich czterech kadencjach. W tym okresie w mojej miejscowości powstały nowe drogi, chodniki, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw. Poprzez pracę w Radzie Miejskiej w dalszym ciągu będę dążył do dalszego rozwoju mojej miejscowości i  naszej gminy.