Widzieńsko

  1. Wykonano plac zabaw wraz z wiatą.
  2. Skanalizowano wieś oraz wybudowano nową oczyszczalnię ścieków komunalnych.
  3. Wyremontowano świetlicę wiejską.
  4. Zaadaptowano poddasze świetlicy wiejskiej na salkę komputerową i wyposażono ją w komputery.
  5. Wyremontowano pomieszczenia w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na magazynek.
  6. Wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej wraz z piłkochwytami.
  7. Wykonano kapitalny remont i modernizację  stacji ujęcia wody.
  8. Wykonano siłownię zewnętrzną.
  9. Wykonano modernizację drogi rowerowej z Widzieńska do Stepnicy.