Jarszewko

  1. Wykonano plac zabaw.
  2. Wykonano nową nawierzchnię drogi z Jarszewka do Zalewu o długości około 2500 m.
  3. Wykonano dwie drogi wewnętrzne z polbruku.
  4. Wykonano przy placu zabaw wiatę ze stołami typu Bosman.
  5. Wykonano boisko do gry w piłkę siatkową oraz tablicę do gry w koszykówkę.
  6. Dokonano rozbiórki należącego do gminy domu grożącego zawaleniem.
  7. Wykonano siłownię zewnętrzną.