Kandydat na Burmistrza

 

Mam 67 lat, wyższe wykształcenie w zakresie prawa, administracji i nauk politycznych. Jestem ojcem dwóch córek oraz dziadkiem trzech wnuków i wnuczki. Moja żona Daniela jest emerytką, pracowała, jako sprzedawca w sklepie Baltona oraz jako kasjer w kantorze wymiany walut. W Stepnicy się wychowałem, tu ukończyłem szkołę podstawową, tu mam przyjaciół i bliskich, tu po latach powróciłem, aby zamieszkać i pracować.

Od 1972 do 1973 pracowałem w Technikum Łączności w Szczecinie, jako nauczyciel, a następnie do 15 maja 1991 r. pełniłem służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza jako żołnierz zawodowy, od 16 maja 1991 r. w Pomorskim Oddziale Straży Granicznej na stanowisku Naczelnika Wydziału Kontroli Ruchu Granicznego i Z-cy Komendanta Oddziału.  Od czerwca 2006 r. byłem Komendantem Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, 1 października 2002 r. odszedłem na własną prośbę w stopniu pułkownika na emeryturę. W okresie przemian ustrojowych byłem pełnomocnikiem Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. weryfikacji żołnierzy zawodowych Pomorskiej Brygady Wop pod kątem ich dalszej służby w Straży Granicznej. W okresie swojej służby w Straży Granicznej byłem wielokrotnie wyróżniany przez Prezydenta i Ministra Spraw Wewnętrznych za zwalczanie zorganizowanych grup przemytniczych m.in. narkotyków i broni m.in. dwukrotnie Srebrnym i Złotym Krzyżem  Zasługi.

Od 19 listopada 2002 r. miałem zaszczyt być wójtem, a od 1 stycznia 2014 r. burmistrzem Gminy Stepnica. Za swoją pracę dwukrotnie zostałem wyróżniony tytułem „Menadżer Regionu”, oraz uzyskałem tytuł „Lider Sportowej Polski”. W ostatniej kadencji w rankingu Samorządu 25-lecia jako  Burmistrz zająłem VI miejsce w Polsce. Zostałem również wyróżniony nagrodą im. Grzegorza Palki. Nagroda ta zwana jest Oskarem Samorządowym i jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej.

Aktualnie Gmina Stepnica, jako jedna z niewielu gmin w Polsce pomimo wykonania bardzo dużej ilości inwestycji nie posiada zadłużenia, należy do czołówki krajowej pod wzgledem wydatków inwestycyjnych. Bezrobocie w naszej gminie spadło poniżej 4 % i jest jednym z najniższych w naszym województwie.

Jestem człowiekiem, dla którego przesłaniem jest odpowiedzialność za słowa, honor, prawda i uczciwość.

Andrzej Wyganowski