Plany

Główne cele, które chcemy osiągnąć w nowej kadencji:

 1. Modernizacja stacji ujęć wody w Łące i Miłowie.
 2. Budowa nowego wodociągu na trasie od stacji ujęć wody w Miłowie do Gąsierzyna. Wodociąg ten będzie doprowadzał wodę dla wsi Stepniczka, Piaski Małe, Gąsierzyno, Świętowice, Kopice i Czarnocin.
 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
 4. Rozbudowa szkoły w Racimierzu w celu uniknięcia nauki na dwie zmiany oraz odnowienie elewacji istniejącego budynku szkoły.
 5. Kontynuacja komunalnego budownictwa mieszkaniowego m.in. w ramach programu Mieszkanie +.
 6. Kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na ledowe.
 7. Dalsza budowa nowych i remont już istniejących dróg i chodników gminnych.
 8. Prowadzenie działań w celu wykonania kapitalnego remontu drogi wojewódzkiej nr 111 na całym obszarze naszej gminy łącznie z budową nowego mostu na Gowienicy.
 9. Prowadzenie działań w celu wykonania remontu drogi powiatowej nr 0721Z na trasie Stepniczka – Czarnocin.
 10. Prowadzenie działań zmierzających do budowy gazociągu w miejscowościach pozbawionych dostępu do sieci gazowej.
 11. Prowadzenie działań w celu wybudowania ścieżki rowerowej na trasie Jarszewko – Lubczyna, częściowo po wale przeciwpowodziowym wzdłuż brzegu Zalewu Szczecińskiego.
 12. Modernizacja ścieżki rowerowej Stepnica – Widzieńsko.
 13. Utworzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla seniorów.
 14. Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Profilaktyki Medycznej.
 15. Wykonanie remontu kaplicy na cmentarzu w Stepnicy.
 16. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Łące.
 17. Kapitalny remont budynku klubowego na stadionie w Racimierzu.
 18. Wybudowanie systemu nawadniania płyty stadionowej na stadionie w Racimierzu.
 19. Utworzenie muzeum – izby pamięci Gminy Stepnica.
 20. Wykonanie remontu mola oraz rozbudowy plaży miejskiej w Stepnicy.
 21. Wykonanie nowego zadaszenia amfiteatru.
 22. Budowa miasteczka rowerowego w celu prowadzenia zajęć dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych oraz egzaminów w celu uzyskania karty rowerowej.
 23. Wybudowanie w Stepnicy ośrodka edukacji przyrodniczej o tematyce fauny i flory Zalewu Szczecińskiego i Puszczy Goleniowskiej.
 24. Wykonanie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej „Promenada Słońca” wzdłuż wybrzeża na trasie Kopice-Czarnocin.
 25. Wykonanie spowalniaczy ruchu drogowego w miejscach gdzie jest to potrzebne.
 26. Prowadzenie działań w celu pogłębienia toru wodnego do portu w Stepnicy. Wykonanie tego przedsięwzięcia umożliwi przyjmowanie w porcie jednostek o dużo większej ładowności niż do tej pory, co będzie miało wpływ na dalszy rozwój portu.
 27. Prowadzenie działań w celu wybudowania falochronu osłonowego portu rybackiego w Stepnicy. To przedsięwzięcie pozwoli w przyszłości na rozbudowę przystani żeglarskiej w tym porcie.
 28. Objęcie seniorów programem „Koperta Życia” i programem „Dobry Sąsiad”.
 29. Objęcie seniorów mieszkających samotnie, dysponujących niskimi dochodami , niepełnosprawnych, przewlekle chorych programem „Złota Rączka 65+ w ramach którego wykonywane będą drobne naprawy domowe na koszt gminy.
 30. Kontynuowanie darmowych profilaktycznych badań łącznie ze szczepieniami.
 31. Przystąpienie do realizacji programu wymiany pieców węglowych oraz wyposażenia mieszkańców w czujniki czadu i dymu.
 32. Kontynuowanie dotowania remontu zabytkowych kościołów w Stepnicy i Żarnowie.
 33. Powiększenie przedszkola samorządowego o następny oddział.
 34. Uruchomienie żłobka samorządowego lub klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3.
 35. Wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych i sportowych dla dzieci w naszych szkołach.
 36. Zapewnienie możliwości korzystania prawie we wszystkich miejscowościach naszej gminy z bardzo szybkiego łącza internetowego 600 Mb/s w ramach programu Polska Cyfrowa.