Plany

Główne cele, które chcemy osiągnąć w nowej kadencji:

 1. Wybudowanie i uruchomienie żłobka w Stepnicy.
 2. Kontynuowanie komunalnego budownictwa mieszkalnego, z co najmniej 60 nowymi mieszkaniami.
 3. Wybudowanie widowni w postaci trybun wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami dla artystów przy amfiteatrze w Stepnicy.
 4. Wymiana w całej gminie oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe, a w niektórych miejscach jego rozbudowa.
 5. Wymiana urządzeń na wszystkich placach zabaw w gminie.
 6. Budowa nowych dróg gminnych.
 7. Budowa nowej nawierzchni na przedłużeniu ulicy Kościelnej w Żarnowie wraz z nowym oświetleniem ulicznym.
 8. Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd podnoszącego poziom zabezpieczenia informacji przed atakami hakerskimi.
 9. Remont zabytkowego kościoła w Stepnicy.
 10. Remont zabytkowego kościoła w Żarnowie.
 11. Wybudowanie kolumbarium na cmentarzu w Stepnicy i w Żarnowie.
 12. Wybudowanie nowej przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Bolesława Chrobrego w Stepnicy.
 13. Wybudowanie Parku Natury Zalewu Szczecińskiego przy ulicy Mokrej w Stepnicy.
 14. Wykonanie termomodernizacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 15. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach publicznych.
 16. Remont przystani im. Kapitana Roberta Hilgendorfa wraz z rozbudową bosmanatu.
 17. Zagospodarowanie placu reprezentacyjnego przy Pomniku Niepodległości w Stepnicy.
 18. Wykonanie remontu boiska Orlik wraz z zapleczem sanitarnym.
 19. Wykonanie stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków do przyjmowania ścieków  z wozów asenizacyjnych.
 20. Dalsza rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w całej gminie w miejscach, gdzie następuje zabudowa mieszkaniowa.
 21. Wykonanie plaży w Kopicach.
 22. Wykonanie tzw. muszli koncertowej przy stadionie w Żarnowie.
 23. Utrzymanie przy Urzędzie Miasta i Gminy Agencji PKO BP.
 24. Stworzenie warunków do otworzenia w Stepnicy gabinetu lekarza weterynarii.
 25. Realizowanie programu Nie-Sami-Dzielni, tj. wykonywanie usług wspierających osoby niesamodzielne i starsze.
 26. Kontynuowanie darmowych profilaktycznych badań łącznie ze szczepieniami.
 27. Kontynuowanie programu wymiany pieców węglowych oraz termomodernizacji budynków.
 28. Prowadzenie działań w celu spowodowania remontu dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy.

Oczywiście wymieniłem tu jedynie główne przedsięwzięcia, nieobejmujące zadań bieżących realizowanych w celu poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwoju Naszej Małej Ojczyzny.

 

Andrzej Wyganowski

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica