Żarnówko

 1. Wykonano plac zabaw.
 2. Wykonano przepust nad rowem umożliwiający wejście na plac zabaw.
 3. Zamontowano na placu zabaw urządzenie do ćwiczeń siłowych na powietrzu.
 4. Ogrodzono plac zabaw.
 5. Wykonano nową nawierzchnię ulicy w tzw. Żarnówku Gospodarczym.
 6. Wykonano kanalizacje i wodociągi w Żarnówku Gospodarczym.
 7. Postawiono maszt do łączności internetowej.
 8. Wykonano przy placu zabaw wiatę.
 9. Wykonano dokumentację połączenia Żarnówka Gospodarczego z Żarnówkiem Leśnym wodociągiem w celu dostarczenia wody lepszej jakości z ujęcia w Łące. Przedsięwzięcie to pozwoli na wyłączenie z eksploatacji przestarzałego ujęcia wody w Żarnówku.
 10. Wykonano piłkochwyty na boisku do gry w piłkę nożną.
 11. Wybudowano 450 m przesyłowej sieci wodociągowej łącząc nią miejscowości Żarnówko Leśne z Żarnówkiem Gospodarczym.