Miłowo

  1. Wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
  2. Wykonano plac zabaw.
  3. Wybudowano chodnik wzdłuż ulicy Wrocławskiej.
  4. Wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
  5. Wybudowano wiatę wraz ze stołami typu Bosman przy placu zabaw.
  6. Doprowadzono energię elektryczną do placu zabaw.
  7. Zdemontowano gminną sieć elektryczną doprowadzająca prąd do ujęcia wody i podłączono ujęcie wody do sieci elektrycznej ENEA S.A. Gminna sieć elektryczna wymagała remontu i przebiegała po gruntach prywatnych i lasów państwowych.
  8. Wykonano zabezpieczenia głowic studni ujęcia wody.
  9. Wykonano kanalizację wód popłucznych z ujęcia wody oraz kanalizację i wodociąg do granicy działek budowlanych.
  10. Zmodernizowano stację uzdatniania wody poprzez wymianę zestawów hydroforowych.