Zielonczyn

  1. Wykonano plac zabaw.
  2. Wykonano maszt do łączności internetowej.
  3. Wykonano wiatę wraz ze stołami typu Bosman.
  4. Wybudowano chodnik wzdłuż głównej drogi Zielonczyna.
  5. Na istniejącej sieci wodociągowej wykonano hydranty ppoż.
  6. Na placu zabaw zamontowano siłownię zewnętrzną.