Racimierz

  1. Wybudowano nową świetlicę wiejską wraz z biblioteką.
  2. Wybudowano nowe ulice: Leśną i Łąkową.
  3. Wykonano termomodernizację sali gimnastycznej.
  4. Wykonano remont pomieszczeń i dachu na budynku starej świetlicy.
  5. Wybudowano halę sportową przy szkole podstawowej.
  6. Rozbudowano szkołę podstawową oraz wykonano pomieszczenia dla biblioteki szkolnej.
  7. Otrzymano w darowiźnie budynek jednorodzinny w Racimierzu, który następnie wyremontowano i przekazano polskiej rodzinie repatriantów z Kazachstanu
  8. Wykonano nową sztuczną nawierzchnie placu zabaw przy szkole podstawowej.