Racimierz

 1. Wybudowano nową świetlicę wiejską wraz z biblioteką.
 2. Wybudowano nowe ulice: Leśną i Łąkową.
 3. Wykonano termomodernizację sali gimnastycznej.
 4. Wykonano remont pomieszczeń remizy OSP m.in. wykonano nowe schody na poddasze oraz nową podłogę w garażu.
 5. Wykonano wiatę na drewno przy budynku OSP.
 6. Wykonano remont pomieszczeń i dachu na budynku starej świetlicy.
 7. Na stadionie wykonano dwie wiaty, plac z polbruku. krąg ogniskowy, grill.
 8. Przy budynku OSP wykonano wiatę jako miejsce odpoczynku dla rowerzystów.
 9. Wybudowano halę sportową przy szkole podstawowej.
 10. Wykonano wiatę rekreacyjną dla rowerzystów.
 11. Wykonano siłownię zewnętrzną
 12. Wykonano ogrodzenie oraz trybuny sportowe na  stadionie piłkarskim.