Okręg nr 6: Anna Bochniarz – Mutkowska

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Humanistycznym, gdzie ukończyłam  dwa kierunki jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: Pedagogika Opiekuńcza oraz Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Obecnie 8 rok pracuję w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy jako nauczyciel – bibliotekarz, gdzie wcześniej przez pierwszych 5 lat pracowałam na stanowisku nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej.  Jestem osobą energiczną z głową pełną pomysłów a świadczyć o tym może Rekord Polski, który uzyskałam w 2015 roku w zaplataniu najwyższej choinki z papierowej wikliny o długości 528 cm. Kocham zwierzęta, lubię podróżować i poznawać nowe miejsca i nowych ludzi. Jestem osobą empatyczną i otwartą. Chętnie realizuję nowe projekty, czy też działam na polu konkursowym, gdzie moim największym osiągnięciem było wygranie tabletów dla klasy w której byłam wychowawcą. Mam dobry kontakt z młodzieżą i z dziećmi. Jako nauczycielowi są mi szczególnie bliskie sprawy edukacji i jako radna na nich właśnie chciałabym się skupić.