Okręg nr 15: Ryszard Chmurowski

Ryszard Chmurowski Mam 62 lata. Jestem  żonaty  od prawie 40 lat . W swoim życiorysie mam już epizod z samorządem,  ponieważ byłem  radnym w  kadencji  1994-1998. Przez wiele lat pracowałem jako Główny Mechanik w Kombinacie PGR w Goleniowie, później w Gospodarstwie Rolnym Piotra Andreasa jako Kierownik Zakładu.   Obecnie jestem  rencistą, a swój wolny czas chciałbym poświecić pracy społecznej na rzecz rozwoju Czarnocina  oraz całej  Gminy Stepnica.