Okręg nr 14: Barbara Kierzynkowska

Mam 66 lat. Od urodzenia mieszkam w Gąsierzynie. Jestem żoną, matką i szczęśliwą babcią siedmiorga wnucząt.

Od najmłodszych lat byłam osobą aktywną, lubię udzielać się społecznie. W roku 1994 zostałam sołtysem Gąsierzyna i funkcje tę pełnię do chwili obecnej. Przez ten czas nasza miejscowość bardzo się rozwinęła. Mamy piękną świetlicę, przystań jachtową, boisko sportowe, plac zabaw. Przez ostatnie dwie kadencje byłam radną gminy, która dzięki naszym działaniom zalicza się dziś najbardziej rozwiniętych gmin w Polsce. Obecnie ubiegam się ponownie o mandat radnej, ponieważ chciałabym realizować dalsze zamierzenia i pomysły, co daje mi dużą satysfakcję i zadowolenie z życia.