Okręg nr 13: Ryszard Ławicki

Nauczyciel, działacz społeczny i samorządowy, absolwent  Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, studiów podyplomowych w zakresie:  Bibliotekoznawstwa i Technologii Informacyjnych w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie oraz w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył również Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej  w zakresie – Organizacja i Zarządzanie Oświatą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Urodził się 16 marca 1960 roku w Połczynie Zdroju, ale swoje życie związał z Gminą Stepnica, a karierę zawodową z oświatą, pomocą społeczną i służbą publiczną.

 

  1. Kariera zawodowa.

Od 10 października 1981 do 31 sierpnia 1996 – nauczyciel, a później Dyrektor Szkoły Podstawowej w Racimierzu, był inicjatorem przejęcia szkół w gminie przez samorząd terytorialny, co wpłynęło na poprawę ich funkcjonowania oraz ich kondycję materialną.

Od 1 września 1996 do 31 marca 1999 – Dyrektor Wydziału Ekonomiczno – Organizacyjnego, a następnie Dyrektor Wydziału Kadr i Doskonalenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Szczecinie.  Czynnie uczestniczył w pracach przygotowawczych nad wprowadzeniem reformy systemu oświaty, która została wdrożona 1 września 1999 roku.

Od 1 kwietnia 1999 do 31 sierpnia 2004 – Wicedyrektor, a następnie Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie nadzorował, między innymi, prace nad powołaniem Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, szkolnictwo policealne na kierunkach medycznych oraz kształcenie pracowników służb społecznych w województwie zachodniopomorskim. Współpracował z ważnymi dla regionu instytucjami kultury – Muzeum Narodowym, Operą na Zamku oraz Teatrem Polskim w Szczecinie.

Od 1 września 2004 do 14 września 2008 roku – zatrudniony w Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na stanowisku wicedyrektora oraz nauczyciela konsultanta dla kadry kierowniczej w oświacie, gdzie nadzorował między innymi funkcjonowanie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im Heleny Radlińskiej w Szczecinie.

Od 15 września 2008 roku, do chwili obecnej – Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie – udziela pomocy i wsparcia funkcjonującym na terenie powiatu goleniowskiego rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Balticum oraz Uniwersytecie Szczecińskim. Trener w projektach europejskich dotyczących zagadnień samorządu terytorialnego. Współautor książki „ Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym”

  1. Służba publiczna.

Radny Rady Gminy a obecnie Rady Miejskiej w Stepnicy. Działalność w samorządzie terytorialnym rozpoczął po pierwszych wolnych wyborach w 1990 roku. Siódmą kadencję sprawuje mandat radnego. W Radzie Gminy pełnił funkcje Członka Zarządu Gminy, Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Gminy, a aktualnie, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy.

Był delegatem Rady Gminy Stepnica do Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego, gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu, przez dwie kadencje był członkiem Wojewódzkiej Rady do Spraw Zatrudnienia w Szczecinie z nominacji Ministra Pracy, był również delegatem Gminy Stepnica do Związku Miast i Gmin Morskich, członkiem Rady Społecznej Szpitala w Goleniowie.

Inicjator wielu przedsięwzięć ważnych dla społeczności lokalnej m. in. – Przewodniczący Społecznego Komitetu Telefonizacji Wsi, Przewodniczący Społecznego Komitetu Gazyfikacji Wsi, członek Komitetu ds. Remontu Szkoły Podstawowej w Racimierzu, inicjator budowy sali gimnastycznej przy szkole w Racimierzu oraz budowy mieszkań socjalnych w Łące.

  1. Hobby.

Największa pasja, to wędliniarstwo – domowy wyrób wędzonek oraz różnorodnych kiełbas. Poza tym wypiek domowego chleba, wyrób domowego piwa. Ostatnio odrestaurowywanie starych domowych urządzeń np. żarnowego młynka do kawy.

4. Rodzina.

Troje dzieci: córka Maja, która ma 25 lat i ukończyła Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia angielska, obecnie zajmuje się wychowaniem i opieką dwóch córek, synowie Marcin – 35 lat i Igor – 32 lata. Obaj ukończyli Informatykę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i pracują jako informatycy programiści. Mam również sześcioro wnucząt: Wojtka, Igę, Dobrawę, Jacka, Martynkę i Adę.  Żona Magdalena jest Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Racimierzu.